neděle 19. června 2011

Státní svátky v ČR a v Německu

Ve státní svátky v České republice jsou zásilky na sklad v Německu přijímány, pokud je v Německu běžný pracovní den. Zavádění zásilek do systému probíhá následující pracovní den v ČR.

Nejbližší svátek je nyní 5 - 6. 7. 2011 (ÚT - ST) v ČR. Zásilky v těchto dnech budou běžně přijímány na sklad. Z logistických důvodů však budou zásilky zpracovávány přes systém již od 6. 7. (ST) a dne 4. 7. (PO) budou pouze přijímány na sklad bez zpracování přes systém.

Státní svátky v Německu
 
1.1. 2011 Nový rok Všechny spolkové státy
6.1. 2011 Tři králové Bádensko-Württembersko, Sasko-Anhaltsko, Bavorsko
22.4. 2011 Velký pátek Všechny spolkové státy
25.4. 2011 Velikonoční pondělí Všechny spolkové státy
1.5. 2011 Svátek práce Všechny spolkové státy
2.6. 2011 Nanebevzetí Ježíše Krista Všechny spolkové státy (tento den se slaví ale i Männertag:)
13.6. 2011 Svatodušní pondělí Všechny spolkové státy
23.6. 2011 Boží tělo Bádensko-Württembersko,Bavorsko,Hesensko,Severní Porýní-Vestfálsko,Porýní-Falcko,Sársko,Sasko a Duryňsko pouze podle vyhlášek obcí
15.8. 2011 Nanebevzetí Panny Marie Sársko,Bavorsko v obcích s převážně katolickým obyvatelstvem
3.10. 2011 Den sjednocení Všechny spolkové státy
31.10. 2011 Den reformace Braniborsko, Meklembursko-Přední Pomořany,Sasko, Sasko-Anhaltsko
1.11. 2011 Svátek všech svatých Duryňsko,Bádensko-Württembersko,Bavorsko,Severní Porýní-Vestfálsko, Sársko,Porýní-Falcko
16.11. 2011 Den pokání a modliteb Sasko
25.12. 2011 1. svátek vánoční  Všechny spolkové státy
26.12. 2011 2. svátek vánoční Všechny spolkové státy

Státní svátky v ČR1. 1. 2011 Nový rok státní a ostatní svátek
25. 4. 2011 Velikonoční pondělí ostatní svátek
1. 5. 2011 Svátek práce státní svátek
8. 5. 2011 Den osvobození od fašismu státní svátek
5. 7. 2011 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje státní svátek
6. 7. 2011 Den upálení mistra Jana Husa státní svátek
28. 9. 2011 Den české státnosti státní svátek
28. 10. 2011 Den vzniku samostatného československého státu státní svátek
17. 11. 2011 Den boje za svobodu a demokracii státní svátek
24. 12. 2011 Štědrý den ostatní svátek
25. 12. 2011 První vánoční svátek ostatní svátek
26. 12. 2011 Druhý vánoční svátek ostatní svátek

0 komentářů:

Okomentovat